ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

การคัดเลือกชนิดของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraให้เหมาะสมกับการใช้งาน ต้องพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้วงจรของขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ทั่วๆ ไปแยกออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ CCIR ( PAL:ใช้ในไทย ) และ EIA (NTSC) ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraรูปแบบ CCIR เป็นลักษณะกฏเกณฑ์ยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ด้าน EIA เป็นระบบมาตรฐานอเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่เหมาะสำหรับที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยจะต้องเป็นลักษณะ CCIRความจุของแผ่นรับภาพของ CCD Sensor format (ที่พูดกันง่ายๆว่า ปริมาตรชิป ) ถ้ายิ่งมีปริมาตรใหญ่ยิ่งดี

แสง ( Illumination ) สรรพคุณของวัสดุรับภาพของ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraนั้น ไม่ใช่ส่งผลลัพธ์เฉพาะต่อความไวที่มีต่อแสงเท่านั้น อย่างไรก็ดียังส่งผลลัพธ์ต่อสีของวัสดุด้วย คุณภาพ ของทิวภาพที่ยอดเยี่ยมขึ้นตรงต่อความแรงของรัศมีที่ฉากรับภาพ ในกรณีของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Camera

โดยปกติ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraประเภท CCD อาจแยกแยะตามสรรพคุณของแสงได้ 3 ขั้น คือ

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในกิจการสามัญ จำเป็นต้องใช้รัศมีตั้งแต่ 5-2,000 Lux

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในภารกิจสวัสดิภาพสูงต้องการใช้ความสว่างตั้งแต่ 0.1-5 Lux

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในกิจการค้าพิเศษโดยเฉพาะอย่างจำเป็นต้องใช้แสงตั้งแต่ 0.0001-0.1 Luxรูปแบบซิงค์ ( Synchronization ) โดยทั่วไป ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraจะมีวงจรกำเนิดซิงค์ในตัวแบบของแต่ละอันแล้ว ซิงค์ของขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraรายตัวจะไม่ตรงกัน ถ้าเรานำกล้องมากหลาย ตัว มาใช้ด้วยกันโดยผ่าน เครื่องมือลำดับภาพ (Sequence Switcher) พร้อมทั้งจัดโชว์ภาพบนจอมอนิเตอร์ จะมองเห็นได้ว่าในระหว่างที่เครื่องจัดเรียงภาพสลับภาพจาก ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraตัวหนึ่งไปยังอีก ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraอันหนึ่งนั้น ภาพจะสั่นในแนวยืนบนหน้าจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการจดบันทึกข้อมูลภาพวิดีโอ เวลาเอาภาพวิดีโอนั้นมาเปิดสับเปลี่ยนทำให้ภาพล้มเป็นช่วง ๆ ตามจังหวะ การสลับภาพของเครื่องจัดเรียงภาพความชัดเจนของภาพ ( Resolution ) ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่มีความคมชัดสูงจะให้ภาพที่กระจ่าง ซึ่งคุณลักษณะนี้นับว่าเป็นพื้นฐานของการคัดเลือกลักษณะของกล้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละผู้ผลิตให้เหมาะกับการใช้งานในลักษณะที่ต่างๆรูปแบบกันออกไป

If you have any kind of inquiries relating to where and just how to utilize จำหน่ายกล้อง IP Camera, you could call us at our own internet site.

About LT Brand

About LT Brand is Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Latest News

02 февраля 2015
02 февраля 2015

Layout Type

Presets Color

Background Image